25 Haziran 2015 Perşembe

Cengiz Han’ı batıya yönlendiren olay: Otrar Faciası

        Cengiz Han 1206 yılında Moğolları tek bir bayrak altında toplayarak büyük Moğol devletini kurmuştu. Cengiz Han önderliğindeki Moğollar çevrelerindeki ve özellikle siyasi birlikten yoksun devletleri feth ederek topraklarını genişletmekteydiler. Cengiz Han 1211 yılında Çin ile savaşmış ve hatta Pekin’i kuşatarak Çin ile anlaşma yaparak Çinli bir prensesle evlenmişti. 1215 yılına gelindiğinde ise Cengiz Han Çin’e tekrar savaş açmış, savaş sonunda Pekin Moğol topraklarına katılmış ve Çin Moğollara vergi vermeye mecbur kalmıştı.
          Cengiz Han’ın giderek daha da güçlenmesi bir çok devletin hükümdarını korkuttuğu gibi Harzemşah  Devletinin Sultanı Muhammed Alaaddin’i de çekindirmiş ve Cengiz Han’la ticaret yaparak dost olma düşüncesiyle Cengiz Han’a anlaşma teklif etmiş, Cengiz Han’da Harzemşahlar ile ticareti yararlı bulduğu için kabul etmişti. Nitekim bu anlaşma,1218 yılında dört yüz elli ya da beş yüz kişilik bir Moğol ticaret kervanın Seyhun ve Ceyhun nehirlerinin Aral gölüne döküldüğü yer olan Maveraünnehir bölgesinde bulunan Otrar şehrinde vali İnalcık’ın emriyle yağmalanması ve bir çok Moğolun öldürülmesiyle sekteye uğramıştı. Bu olay üzerine Cengiz Han, Sultan Muhammed’e elçilik heyeti göndererek; kafilenin yağmalanan malları ile vali İnalcık’ı istemiş ancak isteği kabul edilmediği gibi elçileride öldürülmüştü. Bu olay üzerine Cengiz Han yaklaşık iki yüz bin kişilik bir ordu ile Otrar şehrine gelmiş burada bir çok kişiyi öldürmüştü. Hatta rivayetlere göre vali İnalcık’ı yakalatan Cengiz Han,aç gözlülüğünün cezası olarak İnalcık’ın ağzına erimiş gümüş dökerek öldürtmüş ve bu gümüşü kendi atının eğerine takmıştı.

         Tarihe Otrar Faciası olarak geçen bu olaydan sonra Cengiz Hanın batı yönlü fetih hareketlerine girmiş, Buhara ve Semerkant gibi İslam şehirlerini de işgal etmişti. Direnmeden teslim olan şehirlere bir şey yapmadığı gibi direnen ve alınan şehirleri yağmalamış ve büyük zararlar vermişti. Otrar faciasına sebep olan vali İnalcık Moğolların Anadolu’ya yakınlaşmasına ve bir çok İslam ülkesinin de işgaline sebep olmuştur.

5 yorum: